KJØPSVILKÅR

 1. ALLMENT

1.1

Disse allmenne vilkårene («Vilkårene») gjelder når du som forbruker («Du») foretar en bestilling via www.brlelectronics.no og dertilhørende sider, («Nettstedet»). Avtale inngås mellom deg og Winn Scandinavia AB, organisasjonsnummer 920957684 («BRL»). Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om BRL fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet.


1.2

For å kunne bestille på Nettstedet må Du ha fylt 18 år. BRL aksepterer, etter svensk lov, ikke kredittkjøp til personer under 18 år. BRLforbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre din bestilling (for eksempel dersom Du har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).


1.3

BRL reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. BRL har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som Du har bestilt, kommer BRL naturligvis å meddele deg om dette og vente på din godkjennelse av den korrigerte prisen før BRL fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon på Nettstedet skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garantere varens eksakte utseende. BRL tar ikke ansvar for informasjon på Nettstedet som kommer fra en tredjepart.


1.4

Nettstedet samt alt innholdet på Nettstedet, eies av BRL. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra BRL.

 1. AVTALE OG BESTILLING


2.1

For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vikårene i sin helhet, samt godkjenner at Du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter BRL sin personvernpolicy. 


2.2

En avtale om kjøp inngås først når BRL har bekreftet din bestilling og Du har mottatt ordrebekreftelse fra BRL,på e-post. BRL oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med BRL kundetjeneste. Du kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av BRL. Dersom bestillingen tilbakekalles, kommer BRL til å betale tilbake alle eventuelle betalinger som Du eller dine betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.

 1. KUNDEOPPLYSNINGER M.M.


3.1

Når Du registrerer brukerkontoen din og/eller skal gjennomføre en bestilling, kommer Du til å bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som Du fyller inn er korrekte og fullstendige samt står til ansvar for feilaktig oppgitte opplysninger. Informasjon om BRL behandling av personopplysninger finnes i BRL sin personvernpolicy.


3.2

Du påtar deg å sørge for at ingen andre kan bruke dine innloggingsopplysninger. Du må ikke avsløre brukernavn og passord for noen uvedkommende og må sørge for at dokumenter med opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Du må omgående melde fra til BRL dersom det kan mistenkes at uvedkommende har fått tilgang til passordet ditt. Du står ansvarlig for alle kjøp som er gjort med dine innloggingsopplysninger dersom Du ikke melder fra til BRL om dine mistanker.


3.3

Dersom BRL mistenker at Du misbruker brukerkontoen din eller innloggingsopplysningene dine eller på annen måte bryter Vilkårene, har BRL rett til å sperre tilgangen din. BRL har også rett til å tildele deg nye innloggingsopplysninger.

 1. PRISER, AVGIFTER OG BETALING


4.1

Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Priser angis i norske kroner og er inklusive moms. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter, som oppgis separat. Utover en fraktavgift tilkommer ingen andre kostnader, verken toll eller moms. 


4.2

Du kan betale på de måtene som oppgis på Nettstedet. Les mer om våre betalingsmåter på Nettstedet. BRL har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av deg og godkjent av BRL. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan BRL eller BRL samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Du kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. BRL forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som Du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis på Nettstedet.

 1. KAMPANJER OG TILBUDBRL kan fra tid til annen tilby kampanjer på Nettstedet som kan ha mer fordelaktige vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, f.eks. angående betaling eller forlenget angrerett. Disse mer fordelaktige vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av BRL i forbindelse med kampanjen. BRL forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på Nettstedet gjelder for en begrenset periode og så lenge lageret rekker.

 1. LEVERING OG TRANSPORT

6.1

Varer som fins på lager leveres normalt innen det antall arbeidsdager som angis på Nettstedet. Dersom ikke særskilt er blitt avtalt (f.eks. i forbindelse med reservasjon av varer som ikke fins på lager), skjer leveransen senest 30 arbeidsdager fra tidspunktet BRL har bekreftet bestillingen skriftlig gjennom ordrebekreftelsen.


6.2

Den forventede leveringstiden av varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden på Nettstedet. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 arbeidsdager, og dette ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å heve kjøpet.


6.3

Dersom pakker skal løses ut, skal Du gjøre dette innen den tiden som angis i hentemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig legitimasjon og ordrenummer. Du får alltid en hentemelding som viser når og hvor pakker skal hentes. Hentemelding skal skje via e-post, vanlig post, samt dersom Du har oppgitt mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Dersom Du ikke henter ut pakken, har BRL rett til å debitere deg en avgift på 395 kroner.

 1. ANGRERETT

7.1

Vid köp av varor online gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. BRL Electronics tillämpar en förlängd ångerrätt på 60 dagar. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela BRL Electronics detta inom 60 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen. Ångerrätten gäller heller ej specialtillverkade produkter, produkter vi beställt hem som normalt sett inte återfinns i vårt sortiment, in-ear hörlurar (av hygieniska skäl) eller tillklippta/modifierade produkter (till exempel kablar på löpmeter).


7.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, anmäla din retur till BRL Electronics här. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)


7.4

Vid utövande av ångerrätten har du valet att köpa en av BRL Electronics subventionerad retursedel, alternativt anordna retursedel på egen hand. Du ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan, samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till BRL Electronics. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till BRL Electronics enligt de metoder och anvisningar som anges på Siten, du finner dessa här.

Om retur görs i en BRL Electronics-butik kommer returfrakt, samt eventuellt värdeavdrag (se punkt 7.5 i detta dokument) även gälla.


7.5

När Du ångrar ditt köp betalar BRL Electronics tillbaka det belopp som Du betalat för varan, minus eventuella avdrag. Om Du väljer att använda den fraktsedel du fått av BRL Electronics kommer returavgift tillkomma, Du kan se den förväntade kostnaden för retur till oss här. Om Du väljer att lösa din returfrakt till oss själv, då är det av vikt att denna returneras som Företagsfrakt (se punkt 7.6 i detta dokument för returadress) tillsammans med ditt kvitto/garantibevis. På det belopp som ska återbetalas har BRL Electronics rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Vid öppnad vara kommer aktuell procentsats för ett värdeavdrag vara 20%. Om varan anländer skadad, tillbehör saknas på returnerad produkt eller inre/yttre emballage saknas/skadats kommer avdraget bedömas på plats av BRL Electronics.

Vid retur av delar i ett paket där totalpriset är rabatterat betalar Du ordinarie pris för de produkter som behålls i din ägo.

 1. 8. GARANTI OG REKLAMASJON


8.1

Visse av BRL sine varer kan omfattes av garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for de respektive varene finnes på Nettstedet eller i disse Vilkårene. Garanti for varer dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter en egen endring av varens funksjon eller utseende, slik om ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Din ordrebekreftelse gjelder som garantibevis. De fleste produkter har en garanti oppgitt av leverandør. Varigheten av garantien varierer fra produkt til produkt

8.2

Reklamasjonsretten dekker varer som er feilaktige etter gjeldende kjøpslover. En kunde som ønsker å gjøre gjeldende feil i en bestilt vare skal kontakte BRL så snart som mulig etter at feilen er oppdaget via de kontaktopplysningene som oppgis på Nettstedet. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra tidspunktet Du oppdaget feilen anses alltid å ha blitt oppgitt i rett tid. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.  Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, mister kunden retten til å gjøre mangelen gjeldende.


8.3

BRL står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.


8.4

Når en reklamert vare et returnert og reklamasjonen godkjent, kommer BRL til å kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. BRL streber etter at dette skal skje innen 14 dager fra det tidspunktet BRL mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. BRL forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende kjøpslover. BRL følger riktlinjene fra Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer informasjon finnes på www.konsumentverket.se

 1. LENKER

BRL kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor BRL kontroll, og nettsteder utenfor BRL kontroll kan lenke til Nettstedet. Selv om BRL forsøker å sikre at BRL kun lenker til nettsteder som deler BRL forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge Integritetspolicyen, er BRL ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Du stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personopplysningsforskriftene for det aktuelle Nettstedet.

 1. FORCE MAJEURE


BRL påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som BRL ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skadeerstatning og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, informerer BRL deg delvis i begynnelsen og delvis på slutten av tiden for den aktuelle situasjonen. Har omstendighetene vart lenger enn to måneder, har både Du og BRL rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

 1. ENDRINGER AV VILKÅRENE


BRL forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene når som helst. Alle endringer av disse Vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert Vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at BRL har informert deg om endringene. BRL anbefaler likevel at Du holder deg oppdatert på Nettstedet regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer av Vilkårene.

 1. UGYLDIGHET


Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd,

 1. ANVENDELIG LOV OG TVIST

13.1

Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med BRL kundetjeneste.

13.2

Om en tvist ikke kan løses sammen med BRL sin kundeservice, kan du som kunde hennvende deg til ARN(Allmänna reklamationsnämnden) som du hinner mer informasjon om på www.arn.se. Du kan også sende inn klage direkte online via EU-Kommisjonens plattform for mekling av tvister, som du finner på følgende lenke http://ec.europa.eu/consumers/odr . Leverer du inn en klage via denne plattformen, blir denne videresendt automatisk til rett nationelle tvistløsningsorganisasjon. Denne tvistløsningsorganisasjon tar deretter kontakt med oss og prøver løse tvisten uten å blande inn en domstol. BRL følger besluttet som tas av ARN eller motsvarende tvistløsningsorganisasjon.


13.3

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til Norge lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

Logg inn