Tilkobling av bilforsterker

Når man kobler til en forsterker i bilen finnes det viktige detaljer man må ta hensyn til for å få et så bra resultat som mulig. Foruten dårlig lyd kan en feilaktig installasjon forårsake skade på ditt utstyr og i verste fall resultere i brann. Les vår guide om hvordan du skal justere forsterkere for å nå et optimalt resultat.

Planlegg installasjonen først og se til å velg passende strømkabel, etter forsterkerens spesifikasjon. Tenk på å ikke dra strøm- og signalkablene sammen, da dette med stor sikkerhet forårsaker forstyrrelser. Strømkabelen deles maks 30 cm fra batteriet og sikringens størrelse avgjøres av lengden og tykkelsen på strømkabelen, ikke hvor kraftig forsterker som skal brukes.

Unngå varme som kan skade strømkabelen og bruk gjerne beskyttelsesrør rund strømkabelen i motorrommet. Forsterkeren skal også være skikkelig fastmontert, men ikke direkte mot metall. Jordingen er veldig viktig, for en ren lyd uten forstyrrelser. En hvinende ulyd som følger turtallet avhenger ofte på dårlig jording av forsterkeren. Lavnivå kabelen skal dras minst 30 cm fra strømkabelen for at forstyrrelser ikke skal forekomme, og man drar fordelaktig strømkabelen og lavnivå kabelen på hver sin side av bilen. Lavnivå kabelen består av to signalkabler (høyre og venstre signal) og vanligvis en remotekabel.

Finnes ikke remotekabel i lavnivå kabelen må en separat monteres i bilen sammen med strømkabelen. Remote kabelens oppgave er å starte forsterkeren når bilstereoen startes og skrus av når bilstereoen skrus av.1-8: Høyttalerutganger - kobles til frem og bakhøyttalerne. Vær nøye med å koble pluss og minus rett, det viktigste er at alle høyttalere kobles likt, om man kobler en høyttaler feil så mister man all midbass/mellomtone i høyttalerne.

9: Jord - Borr et hull i kraftig stål i gulvet, skru fast kabelen med en kraftig karosseriskrue. Bruk alltid en jordkabel med samme diameter som plusskabelen, legg gjerne på litt fett på skruen for å unngå rust. Viktig å slipe vekk all lakk rundt jordingspunktet.

10: Remote - Dra en 1,5-2,5mm² strømkabel mellom stereoen og forsterkerens remote punkter, kabelen gir +12volt når stereoen starter, hvilket innebærer at stereoen får tenningsstrøm for å starte.

11: +12V - Dra en 8/16/25/33mm² strømkabel til bilens batteri (+pol) OBS! sikre av kabelen max 30 cm fra batterien med rett sikring utfra dimensjonen på kabelen. Dra alltid minst 8mm² til en liten 2x50W forsterker, helst 16mm² til 2/4-kanals forsterkere.

12: Forsterkerens sikring - Sikring for forsterker og ingenting annet, kabelen må alltid sikres maks 30 cm fra batteriet.13:1 Gain (Level) - Nivåkurve for inngang, still denne skruen som anvist under.

13:2 - 1: Vri skruen helt til venstre. 2: Vri opp stereoens volum til du hører det låter ille, senk deretter volumet til det slutter å låte ille (bruker være maks 80% av fullt volum). Noter hvilket volum som vises på stereo displayet. 3: Skru gain-skruen til det låter ille, senk deretter litt. Nå får du ut maks-effekt fra forsterkeren uten at du risikerer å spille i stykker forsterker eller høyttalere.

14: Bass Boost - Justerbar forsterkning av lyden ved en frekvens eks. 45Hz opp til +12dB.

15: Low Pass - Delefilter lavpass, tar bort frekvenser over eks. 100Hz. Brukes for basshøyttalere som bare skal gjengi frekvenser under 100Hz.

16: X-over selector - Justerbar for valg av filtertype, lavpass/høypass, eller for å slå av filteret helt.

17: High Pass - Delefilter høypass, tar bort lyden under den innstilte frekvensen. Brukes til frem/bakhøyttalere for å skjære bort den dypeste bassen, hvilket innebærer at man kan spille høyere når høyttaleren bare får de frekvenser som den er bygget for.

18: Input - RCA-innganger, koble inn stereoens lavnivåkabel her. Har stereoen bare to utganger så kan man bare kjøpe en lavnivå splitt, den deler da kabel fra to til fire kabler.

Logg inn